Tiếng việt | English

Chỉ huy trưởng nhiều sáng kiến

- Ông Bàn Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Bình (Chiêm Hóa) có 21 năm gắn bó với hoạt động quân sự - quốc phòng địa phương. Bằng kinh nghiệm và sự tận tụy, ông đã góp phần xây dựng LLVT xã vững mạnh, rộng khắp, là một trong những đơn vị luôn đứng đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của địa phương.

Ông Sỹ chia sẻ, vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong thời bình nhiều người chưa thấy hết được. Nhưng khi bình yên của đất nước bị đe dọa, dân quân lại là lực lượng xung kích giáp mặt với kẻ thù. 


Ông Bàn Văn Sỹ 

Thấm nhuần điều đó, ông Sỹ cùng tập thể Ban CHQS xã đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, lãnh đạo mọi mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân quân; tăng cường công tác rà soát, quản lý dự bị động viên; xây dựng lực lượng có bản lĩnh chính trị vững chắc, tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên. Hiện nay, quân số lực lượng dân quân của xã chiếm 1,6% so với tổng dân số. Từ năm 2015 đến nay, xã đã kết nạp trên 20 đảng viên mới trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 35,5%, dự bị động viên đạt 18%. Nhờ thường xuyên được giáo dục chính trị, tư tưởng, lực lượng dân quân, dự bị động viên của xã đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện đạt 100% các nội dung huấn luyện đề ra, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên.

Với sự cần mẫn, đam mê, từ năm 2015 đến nay, ông Sỹ đã có nhiều sáng tạo cải tiến mô hình học cụ được Ban CHQS huyện, Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 2 trao giải cao và hiện nay vẫn ứng dụng trong huấn luyện quân sự tại địa phương. Tiêu biểu là sáng kiến “Mõ quay cải tiến”, “Mõ quay điện tử” (tạo tiếng mõ quay tượng trưng cho tiếng súng nổ); sáng kiến “Nỏ cánh gấp cải tiến”, “Hàng rào thép gai cải tiến”. Đặc biệt, năm 2016, sáng tạo “Mìn nổ liên hoàn kích nổ bằng sóng điện thoại” của ông đạt giải nhì cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp Quân khu tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Năm 2019, cũng tại hội thi này, với mô hình “Bộ thiết bị tập bắn súng tiểu liên AK”, ông đã giành giải nhất cấp tỉnh, giải nhì cấp Quân khu. Động lực để ông nghiên cứu, tìm tòi, có những sáng kiến chính là vì trong điều kiện cơ sở vật chất huấn luyện còn nhiều hạn chế, thiếu thốn, ông luôn trăn trở là làm sao nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân địa phương, nội dung huấn luyện càng phải sát với thực tiễn chiến đấu. Qua đó, rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ dân quân có tinh thần, bản lĩnh khi tiếp cận mục tiêu sát thực tiễn hơn. 

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Sỹ còn là tấm gương phát triển kinh tế tiêu biểu với mô hình kinh tế tổng hợp từ trồng rừng, chăn nuôi lợn, thủy sản, trồng chuối, cây ăn quả cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Năm 2019, Tập thể Ban CHQS xã, cá nhân ông Bàn Văn Sỹ được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục