Được dân tin, Đảng cử

- Ông Lương Minh Học, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) có 24 năm làm việc dân tin, Đảng cử. Từ năm 2014 đến nay, ông được UBND tỉnh công nhận là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, bằng uy tín của mình, ông Học đã vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

 Ông Lương Minh Học.

Bản Kè hiện có 155 hộ, trên 800 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc Tày. Bản Kè được ghép từ Bản Kè A, Bản Kè B từ năm 2019. Ông Học được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Sau khi sáp nhập, Chi bộ có 37 đảng viên. Xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sau sáp nhập là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà ông Học cùng với Chi ủy tập trung lãnh đạo.

Ông Học bày tỏ, để có được sự tín nhiệm vốn đã khó, để giữ được sự tín nhiệm với đảng viên, nhân dân lại càng khó hơn. Do đó, mấy chục năm qua, ông Học không ngừng rèn giũa, nâng cao trình độ lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng và hiệu quả, hiệu lực điều hành của chính quyền. Phát huy vai trò của đảng viên, người đứng đầu, ông Học luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, tác phong, lối sống; vận động các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và tiên phong trong các hoạt động, phong trào thi đua của địa phương.

Bằng uy tín, tận tụy với công việc, kể từ khi thôn được sáp nhập đến nay, ông Học cùng với tập thể chi bộ đã vận động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế và các khoản vận động đóng góp theo quy định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Ông Học và tập thể chi bộ tích cực lãnh đạo phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa  gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn minh thương mại...

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, tổ dân phố có 11 hộ thoát nghèo. Tính đến hết năm 2021, tổ dân phố còn 27 hộ nghèo, chiếm 17,4%. Ông Học vận động đảng viên, nhân dân hiến được trên 2.000 m2 để mở rộng 1 đường  bê tông từ 3,5 m lên 5,5 m với chiều dài gần 300 m. Trong đó, ông Học nêu gương hiến 100 m2 đất, 7 đảng viên khác trong chi bộ tham gia hiến đất.

Theo chuẩn nghèo đa chiều của giai đoạn 2021 - 2025, tổ dân phố Bản Kè có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 64%. Đây là nỗi trăn trở lớn nhất của ông Học. Ông sẽ dốc hết sức lực, tận tụy của người Bí thư Chi bộ, người có uy tín để tiếp tục lãnh đạo hiệu quả nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục