Củng cố niềm tin của Nhân dân

- Thời gian qua, việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của dư luận và Nhân dân luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của Nhân dân thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện.

Cuối năm 2023, cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương kiến nghị với HĐND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho lắp thêm những tấm bê tông trên cống thoát nước ở một số đoạn đường trên Quốc lộ 37 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị đã được HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa nắm tình hình sản xuất của Nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu Công ty cổ phần Đường bộ 232 kiểm tra hiện trạng rãnh thoát nước trên tuyến Quốc lộ 37; tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Đồng thời, kiểm tra rà soát các vị trí rãnh dọc có  nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, có các biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông hoặc cảnh báo, ngăn ngừa hạn chế thấp nhất tình trạng mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lắp đặt bổ sung các tấm bê tông tại vị trí trên để đồng bộ với hệ thống rãnh hiện trạng, cải thiện điều kiện an toàn.

Để đảm bảo ý kiến cử tri được giải quyết dứt điểm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện giám sát trực tiếp, cho thấy mặc dù đã được các đơn vị liên quan khắc phục, nhưng vẫn chưa đảm bảo. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm kiến nghị trên. Đồng thời kiểm tra, cho lắp đặt gương cầu lồi cho đoạn giao thông này, vì đoạn đường này có nút giao giữa thôn Rộc với Quốc lộ 37, nằm ở giữa khúc cua, đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn bị che khuất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri Đào Duy Phong, xã Hợp Thành bày tỏ: Người dân phấn khởi khi kiến nghị của mình đã được các cấp, các ngành tiếp thu, giải quyết kịp thời. Qua đó đã tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị.

Để đảm bảo các ý kiến, kiến nghị cử tri được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp điều hành, công khai, thẳng thắn, không né tránh các vấn đề cần giải trình, làm rõ tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh đã nâng cao hiệu quả giám sát và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Giám sát làm đường bê tông nông thôn tại xã Yên Lập (Chiêm Hóa).

Sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra cuối năm 2023, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục được tổng hợp để chuyển đến các cấp các ngành xem xét giải quyết. Theo ghi nhận của HĐND tỉnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp giải quyết và trả lời cử tri. Trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành được nâng lên. Nội dung giải quyết, trả lời tập trung vào đúng những nội dung mà cử tri kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đối với một số kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định, nguồn lực kinh phí… đều được thông tin, trả lời lại cử tri.

Các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã đề cao trách nhiệm, tăng cường hoạt động giám sát, thẩm tra và kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri. Hầu hết các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát, khảo sát, thường xuyên, đột xuất cho thấy sự tích cực và chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Tổ đại biểu ngày càng được nâng cao. Công tác giám sát việc thực hiện giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh được chú trọng thường xuyên, các tổ đại biểu đã có phân công cụ thể.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, ngành, nhiều kiến nghị cử tri được giải quyết triệt để, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.     

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục