Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

- Cùng với Đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (16-8-1945), tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên (Sơn Dương) là nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Tại đây, Ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ở, làm việc từ cuối năm 1952 đến năm 1954 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong thời gian này, Ban Thường trực Quốc hội dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng Chính phủ quyết định những chính sách đẩy mạnh cuộc kháng chiến thành công.

Nhà bia tưởng niệm tại Khu di tích.    

Đặc biệt, từ năm 1952 - 1954, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Mặt trận Liên Việt (tháng 02/1953); chuẩn bị tổ chức Kỳ họp Quốc hội khóa I (từ ngày 01 - 4/12/1953); cùng với Chính phủ họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, họp thảo luận và thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Giơnevơ,…

Hiện nay, tại nhà lưu niệm có 66 hiện vật, 255 ảnh tư liệu và nhiều tài liệu khoa học khác tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội và Ban trưng bày các hiện vật gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đặc biệt ngay chính gian giữa của Nhà lưu niệm là bức phù điêu với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, thực hiện quyền công dân của mình.

Với giá trị to lớn về mặt lịch sử, Khu di tích là địa chỉ tham quan, về nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục