Đảm bảo các tuyến đường lưu thông êm thuận

- Chiều 20-7, Sở Giao thông - Vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, quản lý bảo dưỡng thường xuyên, nghiệp vụ tuần đường, tuần kiểm đường bộ cho trên 100 lãnh đạo, cán bộ, người lao động thuộc Thanh tra Sở, Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố, Hạt Quản lý giao thông, các đơn vị trực thuộc.

Tổng số đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 6.138,28km, trong đó hệ thống quốc lộ và đường Hồ Chí Minh gồm 9 tuyến dài 576,69km, đường tỉnh gồm 4 tuyến dài 449,38km, đường đô thị 257 tuyến với tổng chiều dài 442,52km, đường huyện 129 tuyến với tổng chiều dài trên 1.080km, đường trục xã, trục thôn dài 3.678km.

Các đại biểu dự tập huấn đảm bảo kết cấu đường bộ.

Hội nghị đã thông tin về các nghị định, thông tư liên quan đến kết cấu đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; đánh giá chung về công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường bộ để áp dụng vào thực tế. Đồng thời cũng đưa ra những hạn chế cần khắc phục như vẫn còn tình trạng đào, lấp rãnh dọc, mở đường đấu nối trái phép vào đường chính; vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hành lang đường, gây mất an toàn giao thông; mặt đường nhiều đoạn tuyến vẫn còn hư hỏng, chưa được vệ sinh kịp thời; việc khơi thông rãnh nước ngày mưa chưa đảm bảo…

Kết luận hội nghị tập huấn, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải nhấn mạnh, cán bộ, các phòng, ban chức năng của Sở, Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý giao thông tiếp tục tham mưu với Sở và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác  quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đảm bảo mặt đường lưu thông êm thuận 4 mùa, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục