Quy định điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2020

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT nếu tổng điểm đạt mức quy định và không có môn nào bị điểm liệt. Quy định điểm liệt 2020 khi xét tốt nghiệp THPT như sau:

Từ 1,0 điểm trở xuống bị coi là điểm liệt

Điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là mức điểm giới hạn mà thí sinh có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp hay không. Nếu thí sinh có điểm số bằng hoặc thấp hơn mức điểm giới hạn bị coi là điểm liệt.

Khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định điểm xét tốt nghiệp THPT: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, nếu điểm số của một môn là 1,0 điểm hoặc dưới 1,0 điểm sẽ bị coi là điểm liệt. So với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 thì điểm liệt vẫn được giữ nguyên.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Theo khoản 1 Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp, cụ thể:

Lưu ý: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Điểm liệt 2020 khi xét tốt nghiệp THPT là từ 1,0 điểm trở xuống.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục