Sinh viên cao đẳng mầm non được quyền chuyển trường

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (GDMN). Theo đó, sinh viên cao đẳng mầm non được quyền chuyển trường trong các trường hợp sau.

-  Sinh viên được xem xét chuyển cơ sở đào tạo khi có đủ các điều kiện sau:

+ Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định của Quy chế này;

+ Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

+ Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Được sự đồng ý của thủ trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến.

- Sinh viên được xem xét chuyển từ đào tạo theo hình thức chính quy sang hình thức vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo nếu còn đủ thời gian học tập theo quy định đối với hình thức chuyển đến.

- Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển cơ sở đào tạo hoặc chuyển hình thức học; việc công nhận kết quả học tập hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy cho sinh viên thuộc các trường hợp này.

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 và thay thế Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT.           

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục