Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, trong đó sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi, bổ sung quy định liên quan điểm ưu tiên THPT cho một số đối tượng thuộc diện 2 và diện 3, cụ thể như sau:

* Điểm ưu tiên thuộc cho đối tượng thuộc diện 2: (Cộng 0,25 điểm)

Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 1998 (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước);

Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

(Hiện hành, các đối tượng  thuộc diện 2 (cộng 0,25 điểm) là người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày thi))

(Điểm d khoản 2 Điều 39 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

* Điểm ưu tiên thuộc cho đối tượng thuộc diện 3: (Cộng 0,5 điểm)

Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học tập cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 1998 (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

Xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương;

(Tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, các đối tượng  thuộc diện 3 (cộng 0,5 điểm) là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở các địa phương theo quy định của Quy chế hiện hành.)

(Điểm a khoản 3 Điều 39 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT).

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục