Sửa quy định về hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, trong đó sửa quy định về hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cụ thể hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi được quy định như sau:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

- Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

- File ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

So với Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi tại đã bỏ quy định về bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về file ảnh kiểu căn cước công dân (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng với trường hợp đăng ký trực tuyến.        

 Thu Hường

Tin cùng chuyên mục