Thêm nhiều trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

- Từ 1/11/2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực đã có những quy định mới đáng chú ý, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa.

Theo đó, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP) đang học tại lớp mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa nếu thuộc một trong 5 trường hợp sau đây:

1. Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

3. Trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nếu có (Quy định mới được bổ sung).

5. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập (Quy định mới được bổ sung).

Như vậy, sẽ có thêm nhiều trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa với mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc các trường hợp được hỗ trợ tiền ăn trưa nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 1 bộ hồ sơ tại cơ sở giáo dục mầm non để được yêu cầu hỗ trợ. Phòng giáo dục đào tạo và UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục