Tỉ lệ học sinh bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Theo thông tư, tỉ lệ học sinh bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định mới như sau:

Đối với trường PTDTBT tiểu học: có ít nhất 20% học sinh bán trú;

Đối với trường PTDTBT trung học cơ sở: có ít nhất 45% học sinh bán trú;

Đối với trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở: có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh trung học cơ sở bán trú.

Ngoài ra học sinh được học trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh bán trú phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện học sinh được học trường phổ thông dân tộc bán trú: học sinh trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Học sinh bán trú: học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của Chính phủ, do không thể tự đi đến trường hoặc điểm trường và trở về nhà trong ngày.

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 24/2010/TTBGDĐT, Thông tư 30/2015/TT-BGDĐT.

  Thu Hường

Tin cùng chuyên mục