Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ban Dân vận Trung ương 

Ban Dân vận Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giúp Trung ương xây dựng, củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong toàn quốc. Ban có khoảng 20 cán bộ, nhân viên do đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Bí thư Đảng đoàn; đồng chí Xuân Thủy làm Phó Bí thư Đảng đoàn. Bộ phận nghiên cứu của Ban nắm tình hình, đề xuất chính sách về dân tộc, tôn giáo. 

Năm 1950, Ban Dân vận Trung ương chuyển đến thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Tại Kiên Đài, Ban chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức các đoàn thể: Tháng 1-1950, Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tháng 2-1950, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc; tháng 4-1950, Đại hội lần thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thành lập Hội Việt - Hoa hữu nghị, Hội Việt - Xô hữu nghị; tổ chức Hội nghị Hòa bình thế giới. 

Tháng 3-1951, Ban chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt và Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt - Miên - Lào. 

Cuối tháng 3-1952, Ban Dân vận chuyển đến Ngòi Khoác, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.  

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục