Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Bộ Canh nông

Bộ Canh nông đã đặt trụ sở ở nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 1947, ở xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang); từ năm 1948 đến năm 1950, ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; từ năm 1949 đến năm 1950, một bộ phận ở xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; từ năm 1952 đến năm 1954, ở thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Bộ trưởng là ông Nghiêm Xuân Yêm (kỹ sư), Thứ trưởng là ông Trương Việt Hùng. 

Bộ Canh nông có Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc: 

- Nha Nông chính: Năm 1949, Nha đóng tại xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương. Ông Hoàng Văn Đức làm Tổng Giám đốc. Tại đây, năm 1950, Nha Nông chính tổ chức hội nghị toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên: “Cán bộ nông chính phải biết cái khó, cái cần, cái hay của nông dân để hướng dẫn nông dân cày cấy, trồng trọt”. Năm 1951, Nha Nông chính chuyển đến làng Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn và đóng ở đây cho đến năm 1954. 

Tháng 2-1952, Nha Nông chính đổi tên thành Viện Trồng trọt Trung ương, kỹ sư Bùi Huy Đáp là Viện trưởng. Viện có các phòng: Sinh học, Bảo vệ thực vật. Viện thành lập và chỉ đạo 5 trại thực nghiệm ở Tuyên Quang, Phú Thọ với chủ trương vừa xây dựng, vừa hướng dẫn nông dân cải tiến kỹ thuật; xác định phương pháp nghiên cứu khoa học gồm ba khâu: Phòng nghiên cứu - Trại thí nghiệm - Xã thực nghiệm; kết hợp chặt chẽ cả ba khâu. 

- Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp (sau đổi thành Viện Chăn nuôi): Tháng 3-1949, Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp do ông Phạm Văn Huyến làm Giám đốc chuyển đến xã An Tường, huyện Yên Sơn (nay thuộc thành phố Tuyên Quang). Năm 1951, Nha chuyển đến xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Giám đốc Nha là ông Trịnh Văn Thịnh. Tháng 2-1952, cơ quan được đổi tên thành Viện Chăn nuôi. Cuối năm 1952, Viện chăn nuôi chuyển đến thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. 

Nha (sau là Viện) làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở vùng tự do và cả vùng tạm chiếm; nghiên cứu, bào chế thuốc, huyết thanh phòng chống dịch bệnh. Ông Hoàng Hanh, cán bộ của Viện có công trình nghiên cứu về phòng trừ bệnh toi gà đã được đi dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Tại đại hội, ông là một trong bảy người được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục