Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Bộ Kinh tế (Bộ Công Thương) 

Bộ Quốc dân Kinh tế thành lập ngày 26-11-1946, lần lượt đổi tên thành Bộ Kinh tế, Bộ Công Thương. Bộ Kinh tế ở và làm việc tại làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn từ năm 1947 đến năm 1950; chuyển đến làng Thắm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa từ năm 1950 đến năm 1952. Sau đó chuyển đến xã Bình Yên, huyện Sơn Dương (1952-1953), xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (1953-1954). 

Bộ trưởng là ông Phan Anh, Thứ trưởng Trần Đại Nghĩa phụ trách công nghiệp, Thứ trưởng Bùi Công Trừng phụ trách thương nghiệp. Năm 1949, ông Đặng Việt Châu thay ông Bùi Công Trừng. Bộ Kinh tế bao gồm Văn phòng bộ, do ông Đoàn Trọng Truyến làm Đổng lý và các đơn vị: 

- Nha Thương vụ Việt Nam: Do ông Lưu Văn Đạt làm Cục trưởng. Nha phụ trách công tác nội, ngoại thương, có các phòng: Phòng Xuất nhập khẩu; Phòng Kinh doanh phụ trách các vấn đề đấu tranh kinh tế với địch. 

- Nha Khoáng chất - Kỹ nghệ: Do ông Đặng Hữu Nhã làm Giám đốc. Nha có nhiệm vụ quản trị các mỏ, lập bản đồ địa chất, kiểm soát các kỹ nghệ, tiểu công nghệ, kỹ nghệ hóa học. 

- Nha Kinh tế tín dụng: Phụ trách chuyên môn về tín dụng, điều khiển quỹ kinh tế tín dụng, bài trừ nạn cho vay nặng lãi. 

- Nha Tiếp tế: Phụ trách phân phối nguyên, vật liệu, hàng hóa cho các kỹ nghệ gia, thương gia, tiểu công nghệ và người tiêu thụ, lưu thông các nguồn lợi sản xuất trong nước và các hàng hóa nhập từ nước ngoài.                                                      

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục