Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nha Ngân khố - Tín dụng sản xuất có khoảng 30 cán bộ nhân viên. Chính sách tín dụng được đề ra là: giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo, nông dân lao động, các hợp tác, thủ công nghiệp và nghề phụ ở nông thôn. Hoạt động tín dụng đã có tác dụng tốt trong việc giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ nhân dân phục hồi sản xuất ở những vùng bị thiên tai địch họa; giúp đỡ những ngành thủ công phát triển phục vụ đời sống của toàn dân. 

Từ năm 1947 đến năm 1951, Nha đã cho vay trên 300 triệu đồng tiền tài chính. Số tiền này đã giúp nông dân mua trâu, bò, cày kéo, nông cụ, giống, phân bón, xây dựng thủy lợi nhỏ, khai khẩn đất hoang, phát triển chăn nuôi, phát triển nghề sản xuất muối, nghề dệt, làm đường, ép dầu, sản xuất nông cụ... 

Các cơ quan trực thuộc Bộ: 

- Sở Đúc tiền: Đầu năm 1947, Sở Đúc tiền chuyển đến thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Tháng 10-1947, quân Pháp tấn công lên Việt Bắc, Sở Đúc tiền lại vận chuyển hàng trăm tấn máy móc thiết bị, chủ yếu bằng đường thủy đến thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa (1948-1950). Sở Đúc tiền có khoảng 100 cán bộ, công nhân do ông Nguyễn Văn Danh làm Giám đốc. Bộ phận in dập tiền có 4 máy, trong đó có 1 máy lớn 150 tấn chuyên dập các khuôn mẫu in tiền bằng thép. 

Những năm 1947-1948, Sở Đúc tiền in tiền nhôm mệnh giá 10 đồng, 20 đồng. Năm 1949, Sở nhận nhiệm vụ sản xuất tiền vàng. Đã có 1.000 “Đồng Việt” bằng vàng nguyên chất được sản xuất đạt tiêu chuẩn.

Sở Đúc tiền còn sản xuất các loại huân chương: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập... để Chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến của dân tộc. 

- Nhà máy in tiền Khánh Thi: Tháng 10-1947, một bộ phận cơ quan ấn loát đặc biệt thuộc Bộ Tài chính chuyển đến Bản Ngầu, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Tại đây Nhà máy in tiền Khánh Thi ra đời. Nhà in có khoảng hơn 100 cán bộ, do ông Phạm Quang Chúc làm Giám đốc. Cuối năm 1951, Nhà máy in tiền Khánh Thi rời xã Hùng Mỹ, đến cơ sở sản xuất chính đóng tại Bản Thi. 

Ngoài ra, Bộ còn quản lý Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà in quốc gia, Trường Tài chính... 

(CÒN NỮA)

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục