Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nha Công an Trung ương 

Tháng 4-1947, Nha Công an Trung ương chuyển đến thôn Đồng Đon, xã Thanh La (nay là xã Minh Thanh), huyện Sơn Dương. Năm 1950-1951, một bộ phận của cơ quan chuyển đến xã Tân An; một bộ phận ở xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Một thời gian sau lại chuyển đến xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa (1951); xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn (1951-1953), xã Bình Yên, huyện Sơn Dương (1953-1954). 

Nha Công an Trung ương do đồng chí Lê Giản làm Giám đốc, tổ chức gồm: 

Ty Chính trị do ông Nguyễn Văn Ngọc làm Trưởng ty; 

Ty Tình báo do ông Trần Hiệu làm Trưởng ty. Năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sáp nhập một bộ phận tình báo quân đội vào Nha Công an, lễ sáp nhập đã diễn ra tại Đồng Đon; 

Ty Tuyên - Nghiên - Huấn, do ông Hoàng Mai làm Trưởng ty; 

Ty Trật tự - Tư pháp, do ông Lê Văn Lăng làm Trưởng ty. 

Trường Công an trung cấp thành lập tháng 12-1949, ông Trần Quốc Hoàn làm Hiệu trưởng. Tháng 3-1950, Trường khai giảng khóa “Tổng phản công I ” với 100 học viên tại Mỏ Giát, thôn Tân Thành, xã Minh Thanh. Tháng 9-1950, trường chuyển đến xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Đầu tháng 10-1950, khai giảng khóa học với khoảng 100 học viên là cán bộ trong ngành từ Nam Bộ trở ra. Đầu năm 1952, trường chuyển đến thôn Phai Cống, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. 

Ngày 21-2-1948, nội san “Rèn luyện” số 1 ra đời, Giám đốc Nha, đồng chí Lê Giản làm Chủ nhiệm nội san. Đó là tiền thân của Báo Công an nhân dân ngày nay. Trực thuộc Nha còn có Phòng làm ảnh căn cước, nhà in nội san “Rèn luyện”, bộ phận Điện đài, Thông tin, Hậu cần, Văn phòng. 

Tháng 6-1949, Hội nghị Điều tra toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tặng ba giải thưởng cho người báo cáo hay nhất, người thuyết trình hay nhất và người phát biểu hay nhất. Cuối năm 1949, Nha Công an Trung ương thành lập Đại đội vũ trang chiến đấu, với tên gọi là “Đại đội Độc lập” có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị Vệ quốc đoàn bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ tại An toàn khu Việt Bắc. Từ ngày 8 đến ngày 15-1-1950, Hội nghị Công an toàn quân lần thứ V được tổ chức tại Đồng Đon. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho hội nghị góp ý kiến về xây dựng bộ máy công an nhân dân, cách tổ chức công an, về lề lối làm việc và quan hệ với nhân dân. 

Những năm làm việc ở Đồng Đon và các địa điểm khác trên đất Tuyên Quang, Nha Công an Trung ương đã chỉ đạo lực lượng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiễu phỉ, trừ gian, xây dựng cơ sở, nắm chắc tình hình địch, kiểm soát nội bộ, xây dựng mạng lưới giao thông liên lạc. Tại vùng căn cứ đã làm trong sạch địa bàn, chống các hoạt động do thám của địch, phát động nhân dân thực hiện phong trào “Phòng gian bảo mật” với khẩu hiệu “Ba không”; đặt các đồn, trạm tại các khu vực trọng yếu, giữ gìn trật tự xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, bảo vệ căn cứ kháng chiến.                                                

Vũ Bé  (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục