Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nha Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) 

Năm 1947, Nha Thông tin ở xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang), sau đó chuyển vào xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (1947 - 1948). Đầu năm 1949, Nha Thông tin chuyển đến thôn Cây Dừa, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, rồi đến xã Lang Quán, huyện Yên Sơn; cuối năm 1949, Nha chuyển đến đồn điền Lê Thăng nay là thôn Gốc Gạo, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương. Đầu năm 1951, Nha chuyển đến thôn Cây Thị, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; giữa năm 1951, Nha chuyển đến xóm Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Đầu năm 1952, Nha Thông tin chuyển đến thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. 

Từ năm 1946, Nha Thông tin trực thuộc Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tấn Gi Trọng làm Tổng Giám đốc. Từ tháng 3-1950, ông Trần Văn Giầu làm Tổng Giám đốc, từ tháng 7-1951, Nha trực thuộc Thủ tướng phủ. Tháng 2-1952, hợp nhất Nha Thông tin thuộc Thủ tướng phủ và Vụ Văn nghệ thuộc Bộ Quốc gia giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ. Đồng chí Tố Hữu giữ chức Tổng Giám đốc. 

Nha Thông tin làm nhiệm vụ khai thác, thu thập tư liệu, tin từ các ty Thông tin tỉnh, từ mặt trận chuyển đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, phục vụ việc hoạch định đường lối, quyết sách trong từng giai đoạn; đồng thời phát tin, bài cổ vũ toàn dân hăng hái tham gia kháng chiến. 

Tổ chức của Nha có Văn phòng và các bộ phận: 

- Bộ phận nghiên cứu: Do ông Đào Tùng phụ trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất về hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương đảm bảo chính xác, kịp thời, bí mật. 

- Bộ phận sưu tầm tư liệu: Do ông Lê Chân phụ trách gồm các phóng viên, có nhiệm vụ lấy tin, bài trong nước và quốc tế. 

- Bộ phận biên tập: Do ông Lương Khánh Nhạ phụ trách. Nhiệm vụ chính là biên tập tin trong nước, tin nước ngoài từ các phóng viên đưa về. Ngoài biên tập còn viết các bài bình luận, giải thích, tuyên truyền chính sách, các tập sách về truyền thống văn hóa dân tộc, xuất bản tờ báo Tin tức, phát hành hằng ngày.

- Bộ phận Điện ảnh - Nhiếp ảnh ra đời tháng 7-1950, do ông Nguyễn Đăng Bẩy phụ trách; năm 1951, chuyển đến thôn Đa Năng, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, làm nhiệm vụ chụp ảnh tư liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Bộ phận này còn có các đội chiếu bóng lưu động chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân. 

- Nhà in Quốc gia: Thành lập tháng 10-1952, đóng tại làng Nghẹt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, do ông Trần Văn Tấn phụ trách. 

- Đài Tiếng nói Việt Nam, do ông Trần Lâm phụ trách. Bộ phận Thông tấn là một trong những hoạt động chính của Nha Thông tin.   

                                                                                       Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục