Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Phòng Trung ương liên lạc miền Nam

Tháng 1-1946, Phòng Trung ương liên lạc miền Nam được thành lập, trực thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Chính phủ theo dõi phong trào kháng chiến, tổ chức chi viện sức người, sức của cho Nam Bộ. Từ cuối năm 1949, Phòng Trung ương liên lạc miền Nam trực thuộc Tổng cục Cung cấp Bộ Quốc phòng. 

Năm 1948, Phòng Trung ương liên lạc miền Nam di chuyển đến khu Đồng Chùa, xã Nhật Tân (nay là xã Hợp Hòa), huyện Sơn Dương và làm việc tại đây đến cuối năm 1952 thì chuyển vào Liên khu 5. Thời kỳ ở Tuyên Quang, ông Khuất Duy Tri là Trưởng phòng, bà Hai Sóc là Phó phòng. Từ năm 1950, ông Dân Tôn Tử làm Phó phòng thay bà Hai Sóc. 

Phòng Trung ương liên lạc miền Nam có hai bộ phận: bộ phận hành chính tài vụ và bộ phận vận tải. Phòng có nhiệm vụ tổ chức tuyến giao thông vận tải từ Việt Bắc vào Liên khu 5. Tất cả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ngành đều được sao gửi Phòng Trung ương liên lạc miền Nam để chuyển vào Nam. Thời kỳ đầu chủ yếu là vận chuyển tài liệu, thư từ, sách báo, sau đó là vũ khí, tiền, vàng, thuốc, dụng cụ y tế, lương thực... Phòng đã huy động hàng triệu lượt dân công, tổ chức tuyến giao thông vận tải từ Việt Bắc vào Liên khu V bằng các phương tiện thô sơ hơn 80.000 tấn hàng. 

Cùng với việc vận chuyển hàng hóa, phòng còn tổ chức đưa đón cán bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Tháng 3-1947, đoàn đồng chí Nguyễn Duy Trinh từ miền Bắc vào Liên khu V, bắt đầu mở đường, băng rừng Đông Trường Sơn. Tháng 5-1947, đoàn dân công vận chuyển tiền bạc cùng đồng chí Ngô Tấn Nhơn đi công tác vào Nam Bộ, bắt đầu mở đường đầu tiên ở phía Tây Trường Sơn. 

Tháng 3-1948, Phòng đón đồng chí Phạm Văn Đồng từ Nam Trung Bộ ra Trung ương nhận công tác. Và sau đó tiếp tục tổ chức đưa đón, bảo đảm an toàn cho nhiều đoàn cán bộ Trung ương vào Nam, ra Bắc. Từ Trung ương vào Nam có đoàn của các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu... Từ Nam Bộ ra Trung ương công tác rồi trở vào như: đoàn đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chánh, Trần Văn Trà, Đàm Quang Trung...          
                           

                                                                                           Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục