Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ban Nông vận Trung ương 

Ban Nông vận Trung ương (hiện nay là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) được thành lập tháng 12-1948. 

Ban có khoảng 20 cán bộ, đồng chí Hồ Viết Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Ban Chấp hành có các đồng chí: Trần Đức Thịnh, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Văn Đào, Nguyễn Ca, Phạm Xuân Ry. Nhiệm vụ của Ban là theo dõi hoạt động nông vận toàn quốc gồm các hoạt động sản xuất, thuế nông nghiệp, đấu tranh trong vùng địch tạm chiếm. 

Tháng 6-1950, Ban đặt trụ sở ở thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa và làm việc tại đây đến tháng 4-1952. Tháng 1-1952, Ban Nông vận Trung ương được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. 

Tháng 5-1952, Ban Nông vận Trung ương chuyển về thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ban làm việc ở đây đến năm 1954. 

Cán bộ của Ban thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình các Liên khu, các tỉnh; vận động phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, tuyên truyền vận động đóng thuế nông nghiệp. Tham mưu cho Trung ương Đảng trong việc ban hành chủ trương đối với nông dân. 

Bước sang năm 1953, thực hiện chủ trương đem lại ruộng đất cho nông dân của Đảng, Chính phủ, Ban Nông vận Trung ương tuyên truyền phát động quần chúng, lập các đội công tác đến các tỉnh, mở cuộc vận động giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng đất, xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân.                         

                                                                                             Vũ Bé
                                                                              (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục