Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập tháng 4-1950 tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất. Bà Lê Thị Xuyến được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch là các bà Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thục Viên. 

Cuối tháng 7-1950, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuyển đến làm việc tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Sau đó Hội đóng ở các địa điểm: Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa (năm 1950); Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (từ năm 1951 đến năm 1954). 

Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là vận động chị em thi đua tăng gia sản xuất, tích cực ủng hộ chiến đấu, vận động phụ nữ trong vùng tạm chiếm, tăng cường và mở rộng hoạt động quốc tế, cải thiện đời sống phụ nữ và bảo vệ nhi đồng, cứu tế xã hội, vận động phụ nữ tham gia chính quyền, củng cố phát triển hội, góp phần xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. 

Báo Phụ nữ, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ra 2 tháng một kỳ. Báo do đồng chí Huỳnh Bội Hoàn phụ trách. Báo nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục hội viên và giới phụ nữ tham gia phong trào kháng chiến kiến quốc. 

Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp chị em phụ nữ thành một khối thống nhất, trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội, động viên chị em phụ nữ hăng hái lao động, học tập, xây dựng hậu phương, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, phục vụ kháng chiến. 

Hội còn động viên chị em tham gia đi dân công, vận tải quân lương, vũ khí, tải thương, phục vụ các chiến dịch, bảo vệ, sửa chữa cầu đường... Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là của nhân dân và phụ nữ Pháp, Hội đã có những hoạt động nhân đạo như thăm hỏi hàng binh Pháp, viết thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị cho hàng binh Pháp được hồi hương.             
                                                                                                       Vũ Bé 
                                                                                        (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục