Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trung ương Đoàn Thanh niên.

Sau Đại hội lần thứ nhất, tháng 2-1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam chuyển đến đồn điền Canh nông, xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang). Đầu năm 1951, chuyển sang tỉnh Thái Nguyên; cuối năm 1951, chuyển đến làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Cơ quan Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam có khoảng 40 cán bộ, nhân viên. Tổ chức Đoàn thời kỳ này gồm hai bộ phận: Đoàn Thanh niên Cứu quốc do ông Nguyễn Lam làm Bí thư thứ nhất và Đoàn Thanh niên Việt Nam do ông Hoàng Minh Chính phụ trách. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên Cứu quốc là: Xây dựng Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành tổ chức trung kiên; tăng cường công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng và đẩy mạnh công tác vận động ở vùng địch tạm chiếm. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên đã tuyên truyền vận động hàng chục vạn thanh niên nhập ngũ; phát động các phong trào thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong thanh niên; chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn quốc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên trong vùng địch tạm chiếm tham gia phong trào chống địch bắt lính, chống địch bắn đại bác ra đồng, chống xe lội nước quần nát lúa... 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc tổ chức biên tập, in, phát hành các báo Tiền phong, Xung phong, Sức trẻ, Thiếu nhi... nêu gương chiến đấu dũng cảm, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, công tác của thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến. Đầu năm 1952, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc rời làng Bình, xã Xuân Quang, chuyển đến thôn Mới, xã Thanh La (nay là xã Minh Thanh), làm việc ở địa điểm này đến tháng 8-1954.
          
                                                                                                            Vũ Bé

                                                                                             (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục