Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQDDT - Trường Nguyễn Ái Quốc

Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) thành lập tháng 3-1949. Tháng 8-1950, trường chuyển đến xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Khóa II của Trường được tổ chức tại Hội trường Đại hội Đảng lần thứ II. Đầu năm 1952, trường chuyển đến xóm Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn. Nhà trường có hơn 30 cán bộ, nhân viên. Trường lớp được xây dựng cẩn thận, giảng đường rộng chứa được 300 chỗ ngồi... 

Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Giám đốc phụ trách. Giảng viên có các đồng chí Trường Chinh, Lê Văn Lương, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt. Khóa IV có 300 học viên là cán bộ trung, cao cấp. 

Tháng 12-1952, khi khóa IV chưa kết thúc thì một bộ phận cán bộ, nhân viên được cử đến Sơn Dương xây dựng địa điểm mới ở xóm Bòng, xã Tân Trào. Trường tồn tại hai cơ sở. Đồng chí Lê Văn Lương làm Giám đốc điều hành chung. Tại Tân Tiến, trường đào tạo cán bộ nòng cốt của Đảng, Nhà nước, quân đội phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hòa bình lập lại. 

Tháng 10-1953, một bộ phận cán bộ, nhân viên từ Tân Trào trở lại Tân Tiến lo sửa chữa, làm mới nhà ở, lập xưởng in, in tài liệu phục vụ giảng dạy. Sau đó trường mở lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho cán bộ trung, cao cấp. Trong thời gian trường ở Tân Tiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm hai lần.       (CÒN NỮA)
                                                                                                                             Vũ Bé
                                                                                                               (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục