Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến

TQOL - Hội Văn nghệ Việt Nam (nay là Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam)

Hội Văn nghệ Việt Nam ở và làm việc tại làng Xuân Huy, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (1951-1954). Tại đây, một bộ phận của Hội cùng gia đình các văn nghệ sĩ ở xóm Khuôn Than. Hội Văn nghệ Việt Nam do nhà văn Nguyễn Tuân làm Tổng thư ký. Cơ quan có khoảng 40 cán bộ, nhân viên, gồm các bộ phận: Tiểu ban văn nghệ Trung ương có các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Sanh, Hoàng Trung Thông; Bộ phận biên tập có nhà văn Đào Vũ. Hội còn có bộ phận quản lý xuất bản, bộ phận hành chính quản trị, tiếp tế, giao thông và các đơn vị trực thuộc hoạt động độc lập: Ban Văn hóa văn nghệ, Đoàn Văn công Trung ương. Hội Văn nghệ Việt Nam chỉ đạo các hội văn nghệ địa phương và các hoạt động văn nghệ toàn quốc (từ các chiến khu Nam Bộ, Liên khu V, Chiến khu Bình Trị Thiên, Khu X, Đặc khu Hà Nội...), triển khai đường lối văn hóa văn nghệ của Trung ương Đảng, hoạch định các hoạt động văn nghệ, tổ chức sáng tác, xuất bản báo, tạp chí Văn nghệ phục vụ nhân dân, bộ đội, cán bộ. Từ làng Xuân Huy, các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ đi về các làng bản, cùng bộ đội hành quân đi chiến dịch để phản ánh chân thực cuộc sống lao động, chiến đấu của bộ đội và nhân dân. 

Chủ đề chiến đấu chiếm vị trí chủ đạo trong sáng tác của các văn nghệ sĩ. Một lực lượng khá đông văn nghệ sĩ như Nguyễn Công Hoan, Thâm Tâm, Thế Lữ, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng, Thôi Hữu, Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung... đã thâm nhập vào thực tiễn đời sống chiến đấu của bộ đội làm nên những sáng tác phản ánh trung thực cuộc kháng chiến như Ở rừng, Trận Phố Ràng, Ký sự Cao Lạng... 

Đa số các văn nghệ sĩ dành phần lớn thời gian đi thực tế, tham gia các chiến dịch, các cuộc vận động như cuộc phát động giảm tô, vận động thuế nông nghiệp để lấy tư liệu sáng tác. Năm 1951, từ làng Xuân Huy, nhà văn Nam Cao xuôi đò Bình Ca vào công tác vùng địch hậu và hy sinh. 

Tháng 3-1951, tại Xuân Huy, Hội Văn nghệ Việt Nam và Đoàn Sân khấu Việt Nam tổ chức hội nghị bàn về sân khấu, khẳng định quan điểm phát triển nghệ thuật chèo, tuồng, mở ra hướng đi cho loại hình nghệ thuật sân khấu này. Năm 1951, Hội Văn nghệ Việt Nam đã mở lớp huấn luyện văn nghệ cho 170 học viên đến từ cơ sở.

(CÒN NỮA)

Vũ Bé
(Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục