Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQOL - Nha Nghiên cứu kỹ thuật 

Đầu tháng 3-1947, Nha Nghiên cứu kỹ thuật chuyển lên thị xã Tuyên Quang. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa là Cục trưởng Cục Quân giới kiêm Giám đốc Nha; Kỹ sư Hoàng Đình Phu, là Phó Giám đốc. Tháng 7-1947, sau thời gian ngắn ở Bắc Kạn, Nha chuyển đến thôn Đồng Chiêm, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Kỹ sư Hoàng Đình Phu trực tiếp điều hành công việc của Nha. 

Nha có 5 phòng và 1 xưởng là: Phòng Công văn, có nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản tài liệu mật; Phòng Hóa chất nghiên cứu phương pháp chế tạo chất nổ và các hóa chất quân giới, kiểm tra chất lượng của hóa chất, soạn thảo tài liệu hướng dẫn cách giữ gìn, cách đề phòng nguy hiểm của các hóa chất; Phòng Cơ khí có nhiệm vụ nghiên cứu cách sắp đặt các xưởng máy và nghiên cứu các vũ khí về mặt cơ học; Phòng Xạ thuật, nhiệm vụ là nghiên cứu các chất nổ, nghiên cứu đường đi của đạn; Phòng Tác chiến công dụng, nghiên cứu hiệu lực của vũ khí, thảo huấn lệnh chỉ dẫn cách chế tạo, sử dụng vũ khí thô sơ, liên lạc với các đơn vị bộ đội để biết kết quả, hiệu lực, chất lượng của các vũ khí do Nha nghiên cứu chế tạo; Xưởng mẫu có khoảng 70 kỹ sư, công nhân. Khi quá trình nghiên cứu hoàn thành, các bản thiết kế được đưa vào Xưởng mẫu tiến hành thử nghiệm các nghiên cứu và chế thử những sản phẩm đầu tiên trước khi đưa đi sản xuất hàng loạt. 

Sau thu đông 1947, chiến trường yêu cầu loại vũ khí có sức công phá lớn xuyên thủng lô cốt, boong ke và tiêu diệt xe thiết giáp. Kỹ sư Nguyễn Trinh Tiếp và cán bộ Phòng Xạ thuật nghiên cứu chế tạo thành công một loại vũ khí không giật đặt tên là SKZ60. SKZ60 sức công phá lớn, có khả năng diệt xe tăng và phá hủy lô cốt, boong ke kiên cố. Hầu hết các trung đoàn của đại đoàn chủ lực đều có đại đội trợ chiến trang bị SKZ60. 

Nha đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mìn nổ chậm hóa học (mìn hẹn giờ) và chế tạo được các loại ngòi nổ chậm. Mìn hẹn giờ được dùng trong các trận phục kích, bảo đảm bí mật, bất ngờ. Với hai sản phẩm SKZ60 và mìn hẹn giờ, Nha Nghiên cứu kỹ thuật đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Sau thành công nghiên cứu chế tạo súng SKZ60, các cán bộ Nha tiếp tục từng bước chế tạo súng SKZ81mm, SKZ120mm và súng cối 120mm. 

Nha Nghiên cứu kỹ thuật còn tổ chức các lớp học về vũ khí mới, biên soạn nhiều tập sách như: Xạ thuật thường thức, Đại cương về chất nổ, Sổ tay cơ khí làm tài liệu giáo khoa cho các lớp huấn luyện, đồng thời gửi đến các ty quân giới, các xưởng quân giới làm tài liệu cho các quản đốc và cán bộ kỹ thuật.             
              

                                                                                           Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục