Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 28-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn 304, trên đường hành quân về xuôi. 

Cuối tháng 2 - 1951, từ Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Bắc Kạn để phổ biến các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ngày 1-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Trần Đăng Ninh thăm đơn vị công binh làm nhiệm vụ xây dựng căn cứ an toàn tại Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. 

Ngày 3-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi lễ ra mắt quốc dân của Đảng Lao động Việt Nam. Cùng ngày, Người dự Lễ khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt. 

Ngày 11-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Cao Miên - Lào và thành lập khối liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Phong trào mua công trái, khen ngợi đồng bào Tuyên Quang hăng hái thi đua mua công trái, nêu rõ: “Mua công trái là một việc đã ích cho nước (giúp kháng chiến), lại lợi cho nhà (Chính phủ sẽ trả vốn và lãi)”. 

Từ ngày 13 - 3 đến ngày 15 - 3 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.                           
                                                                                           Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục