Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên

- Ngày 27-12-1975, Quốc hội khóa V quyết nghị hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. 

Việc tập kết các cơ quan của tỉnh lên thị xã Hà Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tuyên được tiến hành nhanh gọn, hoàn thành trong quý II-1976. Hà Tuyên là một tỉnh miền núi cực bắc; phía bắc giáp Trung Quốc, phía nam giáp tỉnh Vĩnh Phú, phía đông giáp các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Thái, phía tây giáp tỉnh Hoàng Liên Sơn. Diện tích tự nhiên là 13.689 km2, trong đó diện tích canh tác nông nghiệp chiếm 10,9%; dân số 700.974 người, có hơn 20 dân tộc; trong đó dân tộc Kinh chiếm 32,7%, dân tộc Tày chiếm 24,7%, dân tộc Mông chiếm 14,5%, dân tộc Dao chiếm 12,3%, dân tộc Nùng chiếm 5,6%, dân tộc Cao Lan chiếm 3,8%, dân tộc Hoa chiếm 2,1%, dân tộc Giáy chiếm 0,9%, dân tộc Sán Dìu chiếm 0,6%, dân tộc Lô Lô chiếm 0,01%... Tỉnh có 13 huyện, 2 thị xã, 7 thị trấn và 290 xã. Hà Tuyên có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 270 km, có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh. 

Ngày 21-1-1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tuyên lâm thời, đồng thời thông báo Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc cử Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tuyên. Tháng 2-1976, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tuyên được hợp nhất trên cơ sở Hội đồng nhân dân hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; bầu ra Ủy ban hành chính và Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tuyên. 

                                                                                   Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục