Tuyên Quang xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

- Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đầu năm 1961, tỉnh tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã. Ngày 25-3-1962 có 95,14% cử tri trong toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu 59 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa V. Ngày 26-4-1964, 96,82% cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử Quốc hội khóa III. Ngày 25-4-1965, 96% cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân 4 cấp (khu, tỉnh, huyện, xã). Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI có 65 đại biểu. Thông qua các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính các cấp thường xuyên được kiện toàn. 
Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động định canh, định cư, tới năm 1966, tỉnh đã vận động được 2.159 hộ với 12.189 nhân khẩu định canh, định cư tại chỗ hoặc xuống núi làm ruộng, xen ghép với các dân tộc khác, đa số đồng bào đều tham gia hợp tác xã. 

Từ cuối quý III năm 1965, Trung ương giao cho tỉnh một số nhiệm vụ đột xuất về giao thông - vận tải. Nhiệm vụ cơ bản của tỉnh là phải làm mới tuyến đường Nông Tiến - Đèo Muồng, tu sửa mở rộng các trục đường Km 31 - Chiêm Hóa - Đầm Hồng - Na Hang; Sơn Dương - Tân Trào, Phúc Ứng - Sơn Nam - Quảng Cư, Sơn Nam - Phan Lương, chợ Xoan - Nông Tiến, đồng thời phải làm mới một số tuyến đường tránh lớn, đóng phà, ca nô và cầu phao. Để hoàn thành nhiệm vụ đột xuất đó, tỉnh đã huy động một lực lượng dân công lớn. Tỉnh Hưng Yên đưa 1.000 thanh niên xung phong lên giúp Tuyên Quang. Số lượng dân công trên mặt đường có lúc lên tới hơn một vạn người, lực lượng công nhân của các hạt giao thông lên tới 2.745 người. Cả năm, đã huy động 1.481.327 ngày công (có 35.534 công lao động xã hội chủ nghĩa) để làm 74 km đường mới, sửa chữa 396 km đường ô tô, làm mới 4.200 m cống, đóng 23 chiếc phà, 1 ca nô, 1 cầu phao (dài 135 m, trọng tải 306 tấn), xây dựng cảng An Hòa, làm 27 đường ngầm, đường tránh, bến tránh và 249 km đường dân sinh. 

Năm 1962, toàn tỉnh có 7 cơ sở công đoàn với 9.000 đoàn viên; Đoàn Thanh niên Lao động có 708 chi đoàn với 14.000 đoàn viên; Hội Phụ nữ tỉnh đã có 44.926 hội viên. Chỉ riêng năm 1963, có 564 sáng kiến được phát huy, nhiều sáng kiến có giá trị kinh tế cao. Ngành Lâm nghiệp có sáng kiến chế tạo “tời di động”, giá thành giảm tới 93,28%, năng suất bốc dỡ tăng từ 7.000 tấn lên 9.800 tấn trong một tháng. 

Từ phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, đặc biệt là phong trào thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” trong những năm 1964 - 1965, nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất hiện. Chỉ riêng năm 1965, có 40 tổ, đội được Chính phủ công nhận là tổ, đội đạt danh hiệu Lao động xã hội chủ nghĩa, 213 tổ, đội được đăng ký phấn đấu giành danh hiệu Lao động xã hội chủ nghĩa; 1.100 tổ, đội đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 234 người được công nhận là Chiến sỹ thi đua, 4.554 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

                                                                                      Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục