Tuyên Quang xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

- Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trong chiến tranh

Đại hội đại biểu lần thứ V - Đại hội chống Mỹ, cứu nước và xây dựng kinh tế địa phương - của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức từ ngày 28-3 đến ngày 11-4-1969, có 203 đại biểu, thay mặt cho 14.421 đảng viên trong tỉnh. Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu và 3 phong trào lớn.

Triển khai thực hiện “Cuộc vận động phổ biến và thi hành Điều lệ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp”, trong 2 năm (1969 - 1970), các cơ sở tổ chức thực hiện tốt ba bước của cuộc vận động, kết hợp chặt chẽ với các cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, cuộc vận động định canh, định cư và công tác củng cố các xã. 

Năm 1969, sản xuất gặp khó khăn do thiên tai. Trận lũ lụt lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 21-8-1969 với mức nước cao nhất là 30,67 m, đã làm ngập lụt 49% số xã (65/132 xã), 80% các đơn vị, cơ quan, kho tàng ở thị xã, 6.089 ngôi nhà. Lũ lụt đã cuốn trôi 240 ngôi nhà, làm xiêu đổ 1.807 ngôi nhà khác, làm chết 14 người. Trên một nghìn tấn hàng hóa, chủ yếu là vật tư nông nghiệp, lương thực bị ướt, hỏng. 50% diện tích cây lương thực, trong đó có 3.338 ha lúa đã cấy bị ngập lụt. Tỉnh huy động hơn 200 phương tiện vận tải, 1.536 cán bộ, bộ đội, học sinh tham gia chống lụt; hàng triệu cây tre, nứa được bán cho nhân dân để làm bè, mảng. 3.100 tấn hàng hóa của Nhà nước được vận chuyển tới nơi cao ráo, an toàn. Các cấp, các ngành đưa 450 cán bộ xuống cơ sở giúp đỡ nhân dân, bán cho nhân dân vùng lũ lụt 10 tấn lương thực; điều động 150 cán bộ y tế, 15 tấn thuốc làm công tác vệ sinh, phòng, chữa bệnh. 

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, nhân dân các xã vùng An toàn khu của Sơn Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ truy điệu Người tại gốc đa Tân Trào lịch sử. Tỉnh đã mở đợt sinh hoạt chính trị “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Trong năm 1970, tỉnh đã huy động 1.618.823 ngày công làm thủy lợi để sửa chữa, làm mới 1.627 công trình, tưới tiêu cho 20.358 ha lúa (cả 2 vụ). So với kế hoạch, diện tích cây lương thực đạt 102,21%, tổng sản lượng lương thực đạt 101,78%, năng suất lúa đạt 20,6 tạ/ha, đàn trâu đạt 99,34%, đàn lợn đạt 104,7%; giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt 85,18%, thủ công nghiệp đạt 101%; đã xây dựng được 286 lò rèn, lò gạch, ngói, lò vôi; hoàn thành 6 công trình giao thông, mở mới 406 km đường nông thôn. So với năm 1969, diện tích cây lương thực tăng 18,8%, đàn trâu tăng 2,4%, trồng rừng quốc doanh tăng 11%, trồng rừng trong hợp tác xã tăng 300%, giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 17%, thủ công nghiệp tăng 29%. Số lượng phương tiện vận tải tăng 1.774 chiếc.                             

                                                                            Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục