Tuyên Quang xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

- Năm học 1969 - 1970, toàn tỉnh có 210 trường học phổ thông, 1.790 giáo viên, 47.774 học sinh các cấp, 6.564 học sinh tốt nghiệp các cấp. Năm học 1970 -1971, số lượng học sinh tăng trên 5,5 nghìn so với năm học 1969 - 1970. Tới năm 1972, tỉnh có trên 400 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ trung cấp. 

Đến tháng 10-1971, sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động định canh, định cư, (với diện thực hiện gồm 44 xã, 180 bản, 2.143 hộ, 13.584 nhân khẩu), đã vận động được 1.859 hộ với 12.387 nhân khẩu định canh, định cư, đạt 86% số hộ; 89% số nhân khẩu. Thành lập thêm 69 hợp tác xã độc lập, khai hoang phục hóa hơn 200 ha ruộng đất, xây dựng 25 công trình thủy lợi, 59 trường học... 

Ngày 1 - 4 - 1971, 96,75% cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa IV. Ngày 25 - 4 - 1971, 96% cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII gồm 76 đại biểu. 

Năm 1971, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, vụ mùa gặp trận lụt lớn trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã. 82 xã, 2 thị trấn, 4 khu phố bị ngập. Hầu hết các xã bị ngập đều nằm trong vùng trọng điểm lúa. Các huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang bị thiệt hại nặng. Trên 4.000 ha lúa bị mất trắng, 10.563 ngôi nhà bị ngập, 2.945 ngôi nhà bị đổ, 607 ngôi nhà bị trôi, 17 người chết, 2.587 gia súc bị cuốn trôi, chết. Đê Sơn Dương bị lũ đánh vỡ. 

Để khắc phục hậu quả lũ lụt, trên 300 cán bộ y tế đã về các cơ sở làm công tác vệ sinh, phòng, chữa bệnh. Hàng trăm cán bộ được cử về các hợp tác xã chỉ đạo, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, phục hồi sản xuất. Toàn tỉnh đã cấy lại được trên 1.000 ha lúa. Diện tích lúa năm 1971 đạt 98% chỉ tiêu kế hoạch. So với năm 1970, tổng sản lượng lương thực chỉ giảm 7,3%, đàn gia súc giữ mức ổn định. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp tăng 51% so với năm 1970. Mức đầu tư cho phát triển sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tăng nhiều so với các năm trước.           

                                                                                        Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục