Chữa bệnh hứa hão

- Hứa suông, hứa hão, hứa hươu, hứa vượn... là những từ đồng nghĩa để chỉ những người hứa đều biết là không thực tế và sẽ không làm.

Đừng tự rút ván dưới chân mình

- Quay lưng với lợi ích quốc gia, dân tộc, hùa theo tư tưởng thù địch, chối bỏ quê hương, đất nước... là hành vi của những kẻ vong ân bội nghĩa. Nói ...

Tin xem nhiều