Bài 2: Nhận diện sự thật

Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một ...

Triệt tiêu thói cửa quyền, hách dịch

1. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp (công tác dân vận chính quyền) có vai trò rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ, giải ...

Tin xem nhiều