Tiếng việt | English

Đánh giá, phân hạng 17 sản phẩm OCOP

- Ngày 19-8, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tuyên Quang năm 2020 đã tổ chức đánh giá, phân hạng đợt 1 cho 17 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020.

Trong đó, huyện Lâm Bình 4 sản phẩm, Na Hang 6 sản phẩm, Chiêm Hóa 3 sản phẩm và Hàm Yên 4 sản phẩm. Qua phân loại, có 14 sản phẩm đủ điều kiện chấm điểm, 3 sản phẩm không đảm bảo về hồ sơ. Việc đánh giá, phân hạng dựa trên các tiêu chí: chất lượng, bao bì sản phẩm, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kế hoạch bảo vệ môi trường… Qua đánh giá, phân hạng, có 2 sản phẩm được đánh giá 4 sao, 12 sản phẩm được đánh giá 3 sao. Hội đồng đánh giá đề nghị, các sản phẩm sau khi được đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, thiết kế bao bì nhãn mác, dán tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo theo quy định, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Từ nay đến cuối năm, Hội đồng sẽ tập trung đánh giá, phân hạng 74 sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Tin, ảnh: Trần Liên

Tin cùng dòng sự kiện