Tiếng việt | English

Thương hiệu nông sản xứ Tuyên

- Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được triển khai thực hiện với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, trọng tâm là phát triển sản phẩm có lợi thế của từng địa phương.

Hiện nay, các sản phẩm như chè Shan tuyết Hồng Thái (Na Hang), cam sành (Hàm Yên), bưởi Xuân Vân (Yên Sơn), rau Bò khai (Lâm Bình)... đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng. Qua đó, tạo sức lan tỏa rộng rãi, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp xứ Tuyên.


Xã Sơn Phú (Na Hang) lựa chọn sản phẩm chè Shan tuyết làm sản phẩm OCOP của xã. Ảnh: Hồng Lĩnh


Một số sản phẩm nông sản của huyện Lâm Bình. Ảnh: Anh Đức

Thực hiện: Quốc Việt

Tin cùng dòng sự kiện