Đường sắt tăng nhiều tàu khách trên tuyến bắc-nam

Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thực hiện kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến bắc-nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang.

Cụ thể, khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thêm hai mác tàu SE17, SE19 xuất phát từ Hà Nội ngày 6/7 đến Đà Nẵng và đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng. 

Tàu SE17 xuất phát lúc 20 giờ 20 phút, đến Đồng Hới lúc 6 giờ 49 phút, Huế lúc 10 giờ 3 phút và Đà Nẵng lúc 14 giờ 25 phút. Tàu SE19 xuất phát lúc 19 giờ 55 phút, đến Đồng Hới lúc 6 giờ 7 phút, Huế lúc 9 giờ 22 phút và Đà Nẵng lúc 12 giờ 10 phút. 

Khu đoạn Hà Nội-Đồng Hới, ngành đường sắt chạy thêm tàu QB5 ngày 10/7 từ Hà Nội đến Đồng Hới và đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới. Tàu QB5 xuất phát lúc 22 giờ 10 phút và đến Đồng Hới lúc 7 giờ 20 phút.

Khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang, ngành đường sắt chạy thêm các tàu SNT7, SNT8, SNT9 giữa Sài Gòn - Nha Trang.

Tàu SNT8 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/7 lúc 22 giờ 50 phút và đến ga Nha Trang lúc 8 giờ 50 phút.

Chiều Nha Trang - Sài Gòn, tàu SNT7 xuất phát tại ga Nha Trang ngày 23/7 lúc 13 giờ và đến ga Sài Gòn lúc 23 giờ 7 phút. Tàu SNT9 xuất phát tại ga Nha Trang các ngày 2 và 5/7 lúc 15 giờ và đến ga Sài Gòn lúc 1 giờ 10 phút. 

Trước đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt tiếp tục tăng tàu phía Nam tùy theo nhu cầu của hành khách vào các ngày cao điểm hè.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn chạy hằng ngày đôi tàu SE11/SE12 từ ngày 27/6. Tàu SE11 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 14 giờ 5 phút và đến ga Sài Gòn lúc 7 giờ 5 phút. Tàu SE12 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 17 giờ 55 phút và đến ga Hà Nội lúc 10 giờ 5 phút. 

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn, trong tháng 7/2022, tàu SQN2 xuất phát tại ga Sài Gòn các ngày 1, 5, 9, 11 và các ngày thứ 5, 6 hằng tuần. Tàu SQN1 xuất phát tại ga Quy Nhơn các ngày 3, 6, 8, 12 và các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần. 

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn, chiều Sài Gòn đi, tàu SNT4 xuất phát tại ga Sài Gòn các ngày 1, 8, 14, 15/7. Tàu SNT6 xuất phát ngày 1 và 7/7. 

Chiều Nha Trang đi, tàu SNT3 xuất phát tại ga Nha Trang các ngày 3, 10 và 17/7. Tàu SNT5 xuất phát các ngày 3, 10 và 17/7. Tàu SNT9 xuất phát các ngày 2 và 5/7.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn, tàu SPT4 xuất phát tại ga Sài Gòn các ngày 1, 2 và 9/7. Tàu SPT3 xuất phát tại ga Phan Thiết các ngày 1, 3 và 10/7.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục