Du lịch 2020: Bản lĩnh “vượt bão”

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với nền kinh tế cả nước, ngành Du lịch đứng trước khó khăn, thách thức lớn nhất từ trước đến nay.

Tây Nguyên - ngày ấy đâu rồi...

Nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes, có một câu nổi tiếng khi nói về vùng đất Tây Nguyên: “Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để ...

Tin xem nhiều

Nhiều loại hình du lịch độc, lạ sẽ "lên ngôi" trong năm 2021

Năm 2021, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thủ đô nói riêng xác định thị trường nội địa vẫn là chủ yếu. Để thực hiện việc thu hút khách nội, nhiều địa phương, đơn vị đã thay đổi tư duy, xây dựng nhiều sản phẩm mới, hướng tới những ...