Giá xăng giảm 300 đồng/lít từ 15 giờ ngày 22/2

Mỗi lít xăng giảm hơn 300 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa giảm 300-450 đồng/lít từ 15 giờ chiều 22/2. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu theo định kỳ vừa được Liên Bộ Công thương-Tài chính công bố.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Nhà điều hành quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ đối với mặt hàng tăng giá.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục