Giải quyết việc làm mới cho hơn 22.000 lao động

- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, từ đầu năm đến hết tháng 11-2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động, đạt hơn 100% kế hoạch năm.

Lao động làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tổng số 22.265 người được giải quyết việc làm mới có 13.822 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh; 7.466 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động 977 người.

Các giải pháp tạo việc làm cho lao động được thực hiện hiệu quả, gồm: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động...

Tạo việc làm mới cho người lao động đã giúp nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục