Giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 3-2023

- Sáng 17-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 3-2023. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã nghe báo cáo các chuyên đề: Những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi) và nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi); thông qua nội dung của Kế hoạch số 292- KH/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/09/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị nghe đánh giá công tác báo chí, xuất bản tháng 3-2023, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2023.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 3, các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí của tỉnh và các cấp, các ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường phối hợp, đa dạng tin, bài và hình thức tuyên truyền; kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động báo chí, tuyên truyền đảm bảo tôn chỉ mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội; tăng cường những bài viết mang tính phản biện làm rõ những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Các đại biểu đã báo cáo kết quả nổi bật đạt được ở từng cơ quan, đơn vị để làm rõ hơn kết quả trong công tác báo chí, tuyên truyền của tỉnh trong tháng 3; đề xuất, bổ sung những nội dung cần quan tâm định hướng tuyên truyền tháng 4.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác báo chí, tuyên truyền thời gian qua và khẳng định những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Về định hướng tuyên truyền tháng 4 và những tháng tiếp theo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Tuyên Quang. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền đậm nét đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoạt động thông tin đối ngoại.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; các mô hình tiêu biểu, việc làm tốt, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang và những sự kiện quan trọng khác...

Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục