Giữ gìn “cái gốc” của người cán bộ, đảng viên

- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Bởi “cái gốc” của người cán bộ, đảng viên chính là đạo đức cách mạng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữ gìn và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với đặc thù, tính chất của từng ngành, lĩnh vực gắn với việc thực thi đạo đức công vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc, tiếp đón và hướng dẫn người bệnh đến khám, chữa bệnh.

Cấp ủy các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời quan tâm thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐi/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn hơn về chỉnh đốn Đảng; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã rà soát bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bám sát điều kiện thực tiễn và đặc thù của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quy định về chuẩn mực đạo đức được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và được niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Nội dung chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị đảm bảo ngắn gọn, cô đọng, có tính khái quát cao, đáp ứng yêu cầu xác định những mục tiêu, tiêu chí mà cán bộ, đảng viên phải phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động ba cùng với nhân dân tại xã Hồng Thái (Na Hang).

Những năm qua, ngành Tòa án nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên vào thực hiện phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, thực hiện văn hóa công sở và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Đồng chí Hà Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chia sẻ, nhằm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, nền nếp chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa các chuẩn mực thành các tiêu chí cụ thể đối với cán bộ, công chức, người lao động như chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ phải chủ động phối hợp, học tập, rèn luyện, trung thực, khách quan, có thái độ tinh thần làm việc tâm huyết, lắng nghe, tận tụy, gương mẫu, không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Đảng ủy cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp ứng xử đối với nhân dân, cấp trên, đồng nghiệp. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được quán triệt và tổ chức thực hiện gắn với thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ trực thuộc.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, những năm gần đây, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đã đi vào nền nếp, được chú trọng triển khai. Đảng bộ Bệnh viện đã cụ thể hóa các chuẩn mực thành quy tắc ứng xử trong bệnh viện, quy tắc ứng xử với người bệnh, người nhà người bệnh và tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo bệnh viện với lãnh đạo các khoa, phòng, giữa lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn với y, bác sỹ và nhân viên bệnh viện. Theo đó chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn trong chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện và lãnh đạo khoa, phòng, tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, văn minh và không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức…

Từ việc cụ thể hóa dễ nhớ, dễ thực hiện nên thời gian qua việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được sự đánh giá cao của người dân. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó trưởng Phòng Tổ chức - cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hàng năm, phòng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng tháng, trong nội dung họp của Đảng ủy đều đánh giá việc thực hiện chuẩn mực tại các chi bộ, việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh các chi bộ, đảng bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực cán bộ, đảng viên vẫn còn có nơi chưa chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chuẩn mực, dẫn tới một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định nêu gương, vi phạm Những điều đảng viên không được làm. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc chưa chủ động, tự giác thường xuyên tu dưỡng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Do đó, các cấp ủy đảng cần thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện, bổ sung để phù hợp với yêu cầu, đặc thù công việc.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục