Tiếng việt | English

Không để “vỡ quy hoạch”

- Hiện nay các đảng bộ xã trong tỉnh đang tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở đó xác định chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi, chúng tôi nhận thấy ở nhiều cơ sở việc thực hiên các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại.

Có chỉ tiêu về cây trồng đạt rất thấp so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra như diện tích cây mía, cây chè, nhưng có chỉ tiêu lại vượt rất cao như các cây ăn quả cam, bưởi… Điều đáng nói ở đây là ở chỗ chỉ tiêu “không đạt thì buồn, nhưng đạt cao quá thì lo” như lời một đồng chí lãnh đạo xã nói với chúng tôi.

Việc “vỡ quy hoạch” trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều xã hiện nay có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chúng tôi muốn nói ở đây là sự “bất lực” hoặc “làm ngơ” của cấp ủy, chính quyền một số xã khi để người dân tự phát chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý thay đổi cơ cấu cây trồng, không thực hiện đúng quy hoạch của địa phương.

Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, chúng ta bắt gặp không ít các bài viết với nội dung kêu gọi “giải cứu” các loại nông sản. Đây không phải là chuyện mới, hiện tượng “được mùa, mất giá” phụ thuộc vào cung cầu của thị trường của các mặt hàng nông sản có lẽ đã trở nên khá quen thuộc, một số sản phẩm nông sản của tỉnh ta cũng không đứng ngoài tình trạng này.

Vấn đề đặt ra cho các sản phẩm nông sản đó là không thể mãi trông chờ vào việc được “giải cứu” mà phải “tự giải cứu” chính mình. Để làm được điều này có rất nhiều việc phải làm như: tổ chức lại sản xuất, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, kết nối chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên theo chúng tôi giải pháp quan trọng nhất lúc này là vai trò chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch diện tích sản xuất đối với từng loại cây trồng trên địa bàn xã mình. Các chỉ tiêu về diện tích của từng loại cây trồng phải được thể hiện trong mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được thảo luận kỹ tại đại hội đảng bộ. Việc xác định các chỉ tiêu này phải trên cơ sở đánh giá kỹ điều kiện thực tế của địa phương; kiên quyết khắc phục tình trạng “vỡ quy hoạch” hoặc buông xuôi chạy theo sự tự phát của người dân.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục