Hàm Yên thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang