HĐND tỉnh xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết

Trực tiếp- Chiều 9-12, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục chương trình, xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

16h15: Phiên họp kết thúc

15h50: Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết thông qua máy tính bảng.

Đối tượng áp dụng gồm: Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ và nhân sự do cơ quan công an, y tế được điều động, cử đến làm việc, hỗ trợ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang từ 6 tháng trở lên; thay thế cụm từ “Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang” bằng cụm từ “Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Tuyên Quang”.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

15h50: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo nghị quyết.

Theo đó, tên dự án được thay đổi là “Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang”; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mục tiêu đầu tư; xây dựng hệ thống trưng bày Bảo tàng ATK Tân Trào; tôn tạo, tu bổ, phục hồi 18 khu, cụm di tích như: Khu di tích Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, lán Hang Bòng, hang Thia, cụm di tích ATK Kim Quan, Khấu lấu – Vực Hồ, Đồng Man – Lũng Tẩu…Tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: 2020 – 2024 và từ năm 2025.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

15h25: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

Toàn cảnh phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết điều nêu rõ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương 4.497,17 tỷ đồng, trong đó, 2.430 tỷ đồng thuộc Chương trình phục hồi phát triển KTXH, 2.067,17 tỷ đồng thuộc vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; ngân sách địa phương trên 2.302 tỷ đồng.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

15h05: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang​

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 699,34 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ 2021 – 2023

98,08% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

15h05: Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang​

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều. Theo đó, điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc địa bàn các huyện Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025. Đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, sẽ thực hiện điều chỉnh tên 2 dự án, bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công cho 2 dự án là đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 – 2020.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu dự phiên họp.

14h50: Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, tổng số vốn ngân sách địa phương năm 2023 là trên 1.484 tỷ đồng. Số vốn được phân bổ phân cấp cho huyện, thành phố quản lý. Đồng thời, phân bổ chi tiết cho các danh mục công trình, dự án như: kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, các công trình dự kiến khởi công mới năm 2023, bổ sung cho Chương trình mục tiêu quốc gia…

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

14h15: Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết.

Dự thảo nêu rõ, năm 2023 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là hơn 3.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước trên 13.362 tỷ đồng, trong đó các khoản chi gồm: đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản, chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số khoản chi khác.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng báo cáo làm rõ thêm một số chỉ tiêu thu và dự báo những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023. Theo đó, tăng trưởng và tốc độ tăng thu của tỉnh khá cao nên đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương. Bên cạnh đó, các dự toán đều được bám sát các chỉ tiêu kinh tế thực tế, ngành sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp các địa phương, ngành liên quan để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên cho biết thêm, các chính sách Trung ương giao cho tỉnh, một số nhiệm vụ chi cho các nhiệm vụ đã được phân bổ theo dự toán. Các cơ chế chính sách của tỉnh ban hành, ngành đã phân bổ cho các đơn vị để đảm bảo ngân sách thực hiện ngay từ đầu năm.

Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên.

Thảo luận về dự thảo, đồng chí Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên bày tỏ sự đồng tình nhất trí. Đồng chí cho biết, là trung tâm của tỉnh nên thành phố có số thu lớn nhất so với các địa phương còn lại, với lộ trình cụ thể thành phố cũng sẽ quyết tâm đạt được con số dự toán mà HĐND tỉnh giao. Về giải pháp thu ngân sách, đồng chí cho rằng cần có kế hoạch cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã phường với ngành thuế, tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023.

98,08% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

14h00: Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày dự thảo nghị quyết.

Theo dự thảo nghị quyết, tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn năm 2021 trên 2.685,7 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương trên 11.273 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương trên 11.114 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách địa phương trên 11,6 tỷ đồng…

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Trở về đầu trang

Thực hiện: Việt Hòa - Thu Hằng - Dương Phúc

Tin cùng chuyên mục