Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng

- Câu hỏi: Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại đâu, năm nào?

Tin cùng chuyên mục