Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Trực tiếp- Sáng 10-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

11h10: Bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và năm 2023 đã đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 phải đạt từ 9% trở lên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, bất cập của các văn bản pháp luật để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện quy hoạch, thành lập các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên thu hút các dự án tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ hiệu quả sản xuất công nghiệp của địa phương cả trước mắt và những năm tiếp theo.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tăng cường đi cơ sở nắm tình hình việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân ở các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi, phụ trách, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Đặc biệt theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn về thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

11h00: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các tập thể xuất sắc được tặng Bằng khen.

Đồng chí Âu Thế Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định khen thưởng, tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Tại hội nghị đã trao Bằng khen cho Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh.

10h40: Quán triệt các văn bản cấp trên

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ hống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

08h40: Thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì thảo luận.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đại biểu làm rõ những tồn tại hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiệ nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu để Tuyên Quang trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực và cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, triển khai các giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các sản phẩm công nghiệp đạt thấp; dự án đầu tư ngoài ngân sách; công tác quản lý địa bàn, nhất là về quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản; đưa ra các giải pháp đánh giá đúng công tác cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Việt.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm ở một số khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao của một số địa phương trong cả nước. Trên cơ sở đó, ngành sẽ đề xuất với tỉnh triển khai thực hiện mô hình của tỉnh. Để triển khai thực hiện đồng bộ, cần sớm có quy hoạch và triển khai thu hút đầu tư. Phấn đấu cuối năm 2023 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Đề án số Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương, nêu: Quý I chỉ số công nghiệp của tỉnh dẫn đầu cả nước, đóng góp quan trọng vào GRDP của tỉnh. Tuy nhiên, một số sản phẩm chủ yếu đạt thấp do tình hình xuất khẩu hàng hóa trên thế giới gặp nhiều khó khăn. Ngành sẽ thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn vương mắc; vận động các doanh nghiệp có các sản phẩm mới và nâng cao năng lực sản xuất mới.

Ngành cũng căn cứ vào Quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục thu hút, xây dựng các khu, cụm cộng nghiệp... Ngoài ra, ngành tham mưu cho tỉnh phát triển thêm các trung tâm thương mại; thực hiện tốt công tác quản lý xăng dầu, không để thiếu nguồn cung.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, Sở đã tham mưu cho tỉnh việc ủy quyền đấu giá đất cho UBND cấp huyện. Cùng với đó, ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để tháo gỡ những khó khăn về đẩy nhanh tiến đội giải ngân vốn đầu tư công.

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, ngành đang phối hợp với các huyện để sớm hoàn thiện và trình UBND tỉnh. Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh sớm giải quyết khó khăn đến đất đắp thực hiện các công trình dự án...

Liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngành sẽ mở lại các chi nhánh văn phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tất cả các huyện, thành phố để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng.

Cục trưởng Cục Thuế Trương Thế Hùng cho biết, tình hình thu ngân sách quý I đạt tiến độ bình quân chung nhưng giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là giảm thu do chính sách thuế, việc giải ngân vôn đầu tư công chậm, việc đấu giá thu quyền sử dụng đất cũng đạt thấp. Sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Giải pháp thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường đảm bảo các nguồn thu, quản lý nguồn thu. Trong tháng 4, ngành giải quyết dứt điểm các khoản thu đối với một số dự án đã triển khai từ những năm trước. Đối với giảm thu do chính sách Thuế, ngành cũng sẽ có những giải pháp đề bù đắp. Ngành sẽ quyết tâm giám sát chống thất thu thuế để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Âu Thị Mai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai cho biết, trong quý I, các địa phương đã tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch, lượng khách đến tỉnh tăng cao. Các huyện cũng tăng cường thực hiện việc quảng bá, giới thiệu du lịch. Đối với khai mạc Năm du lịch, ngành chủ động phối hợp với các địa phương để chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện các chuỗi sự kiện trong khôn khổ các hoạt động khai mạc Năm du lịch.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái.

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đề nghị cần rà lại quy trình thực hiện các quy định về thủ tục về đất đai để tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, cân nhắc việc thành lập các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại huyện vì liên quan đến bộ máy tổ chức, kinh phí hoạt động.

Việc thực hiện các dự án đầy tư ngoài ngân sách cần có quy định chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương để giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí cho biết chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng đã được nâng lên, nhất là ở thôn tổ dân phố, nhưng thực tế ở một số chi bộ cơ quan thì chất lượng chi bộ lại chưa thực sự nâng cao. Về công tác cán bộ, đồng chí dẫn chứng, Trung ương có ủy viên dự khuyết, vậy ở cấp huyện, cấp xã cũng nên nghiên cứu để có được lực lượng dự bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong quý II bên cạnh những khó khăn đã được xác định, cũng có những điểm sáng, thuận lợi để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ. Nổi bật là Chính phủ đã có phê duyệt về Quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, đối với các “điểm nghẽn”, Trung ương, tỉnh cũng đã và đang có những giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong quý II cũng sẽ có nhiều thuận lợi khi các công trình, dự án đã bắt đầu có chuyển động. Còn đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, tỉnh sẽ có các biện pháp quyết liệt để xử lý...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cho rằng tỉnh cần tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông lâm nghiệp. Bởi hiện nay một số cơ chế chính sách chưa thực sự được phát huy.

Về thành lập Khu lâm nghiệp công nghệ cao, các sở, ngành cần sớm thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo theo quy định để được Trung ương phê duyệt. Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay đã có đầy đủ cơ sở để triển khai thực hiện. Các vướng mắc, tỉnh đã kiến nghị với Trung ương và đã có nhiều nội dung được trả lời, làm rõ. Về lĩnh vực đất đai, sau khi có quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, chúng ta vẫn cần rà soát để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo cho biết, các chỉ tiêu tăng trưởng đã được UBND tỉnh xác định rất rõ với từng mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, kết quả đạt chưa như kỳ vọng. Về giải ngân vốn đầu tư công, nếu không có quyết tâm cao sẽ không thúc đẩy được tiến độ giải ngân của tỉnh trong năm 2023.

Hiện nay, công tác chỉ đạo của tỉnh rất quyết liệt, nhưng việc thực thi của các cơ quan đơn vị của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ còn chậm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công. Việc bổ sung nguồn thu thông qua đấu giá đất cần có các giải pháp cụ thể hơn. Bởi có địa phương việc thực hiện đấu giá đất khó thực hiện.

08h25: Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quý I, nhiệm vụ quý II

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.

Trong quý I, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 27 đảng viên; UBKT từ tỉnh đến cơ sở thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ năm 2020 đến hết quý I năm 2023. Các tổ chức đảng, đảng viên là đối tượng kiểm tra, giám sát của các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

08h00: Khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo nêu những tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song BCH Đảng bộ tỉnh đã chủ động, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,42%. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều dự án, công trình có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, trọng tâm là tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang...

Đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chậm: một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt thấp, giảm so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kết quả đạt thấp (7,3% kế hoạch); việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, một số công trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước tiến độ thực hiện chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Trong quý II, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, bất cập của các văn bản pháp luật, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất... của các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo sớm hoàn thành các thủ tục có liên quan, đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh...

>> Trở về đầu trang

Việt Hòa - Ngọc Hưng - Thanh Phúc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục