Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023

- Sáng 3-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là các cán bộ nghỉ chế độ hưu trí trên địa bàn tham gia Câu lạc bộ Tân Trào; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên các cấp; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Đường lối của Đảng về phát triển văn hoá, khơi dậy nguồn lực văn hóa và con người để phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đây là nội dung quan trọng, được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh Đảng ta đang tập trung chỉ đạo để xây dựng và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo động lực to lớn, góp phần xây dựng mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua đó, giúp các đại biểu nắm rõ tình hình, khó khăn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị; tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân đường lối về phát triển văn hóa, khơi dậy nguồn lực văn hóa và con người để phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục