Nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt

- Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2022