Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX