Hành trình trở về của người Việt tại Ukranie: Ấm tình nghĩa đồng bào

Hành trình hồi hương là chuỗi ngày ghi nhận sự cố gắng đáng khâm phục của người Việt vượt qua vùng chiến sự tại Ukraine, những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan đại diện ngoại giao và tấm lòng trọn nghĩa đồng bào của cộng đồng người Việt ở Nga, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania...