Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang