Đổi thay ở Kim Bình

- Phát huy truyền thống hào hùng, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người dân Kim Bình đã và đang tự lực tự cường vươn lên trong lao động sản xuất tạo sự đổi thay từng ngày trên vùng quê cách mạng.


Nhân dân xã Kim Bình vinh dự và tự hào về Khu di tích Quốc gia đặc biệt của cả nước,
của cách mạng Việt Nam.


Mô hình Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Kim Bình đã tạo việc làm và thu nhập cho thanh niên.


Phòng khám Đa khoa khu vực Kim Bình được xây dựng, đưa vào hoạt động, mỗi năm khám, chữa bệnh cho khoảng 10.000 lượt dân ở 5 xã trong khu vực, đa phần được hưởng bảo hiểm y tế.


Trường THPT Kim Bình được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, thu hút con em của 5 xã Kim Bình, Vinh Quang, Linh Phú, Tri Phú, Bình Nhân theo học.